Over onze waarden gesproken

Vrijzinnig humanistische waarden zijn voor ons van zeer groot belang. Naar best vermogen proberen we ze na te leven en uit te dragen.

 

Vrijheid van gedachte, solidariteit, respect voor de mensenrechten, afdwingbaarheid van beginselverklaringen en wetgeving, morele integriteit, autonomie van het individu, en vrij onderzoek voeren de boventoon.

 

Ook het zwerf- en straatkinderenproject in Bombay hecht veel belang aan waarden waarin wij ons kunnen vinden.

Een waardelijstje :


Kinderrechten en mensenrechten krijgen de volle aandacht :


bijzondere klemtoon op vrijheid van meningsuiting en gedachte, geweten en filosofische overtuiging
het recht op een eigen keuze
aanmoedigen van een maatschappelijk bewustzijn
leren beseffen van een fysische en morele onschendbaarheid
verwerpen van het kastenstelsel
stimuleren van verdraagzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid
sociale gelijkberechtiging van jongens en meisjes
bescherming van de identiteit
autonomie en integriteit van het individu
geen enkele filosofische bevooroordeeldheid : de kinderen staan centraal
vrije keuze

 

Vrouwen- en meisjesrechten krijgen bijzondere aandacht :


de betekenis van het vrouw - zijn en haar onafhankelijkheid en autonoom lid met gelijke rechten
voorbehoedmiddelen en psychologische begeleiding bij een mogelijke zwangerschapsonderbreking
gebruik van het condoom ter voorkoming van aids
autonomie wordt gestimuleerd door het zoeken naar werk voor de meisjes en hun gelijkwaardige kansen te geven naar onderwijs => maatschappelijke onafhankelijkheid stimuleren
programma's voor gezinsplanning