Colofon en adressen

Initiatief en pedagogische invulling : Werkgroep Kinderen en de WERELDKIDS-leraren
Project-coördinatie : Luc Meys, inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer.
Foto's : Luc Vogels en Luc Meys

 

U kunt WERELDKIDSONLINE contacteren op volgende adressen:

 

WERELDKIDSONLINE
p/a Peter Van Dyck
Provencewandelwegen 36 bus 38
1140 EVERE

Telefoon: 0472-404 993
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Luc Meys
Vitsstraat 126
9255 OPDORP

Telefoon & Fax : 052-34 27 32
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Je kan Wereldkids financieel steunen !


Stortingen kunnen op rekeningnummer  BE 84 0014 4528  6559 van Wereldkids

 

Project Salaam Baalak : Straatkinderen in Bombay
is een vrijzinnig-humanistisch project van de Wereldkids-leerlingen niet-confessionele zedenleer.

Doelstellingen en objectieven van de Salaam Baalak Stichting

 

Straat- en zwerfkinderen op weg helpen naar een hoopvolle toekomst

De kinderen opnieuw de hoekstenen van hun leven geven: ZELFRESPECT en ZELFVERTROUWEN

 

 

 

De kinderen met zorg omringen, zodat ze het gevoel krijgen dat ze er ook bij horen

Voorzien in basisonderwijs en -educatie en faciliteiten voorzien voor die kinderen met mogelijkheden om verder te studeren

Gezondheidsvoorzieningen, recreatie en algemene zorgverbreding, psychologische begeleiding en nazorg

Ontwikkelen van hun potentiële mogelijkheden

Voorzien van mogelijkheden waardoor de straatkinderen kunnen worden verenigd met hun familie waar mogelijk

Aanbieden van een veilige plaats waar ze kunnen spelen en genieten van datgene wat nog rest van hun jeugdjaren

Wanneer de kinderen het project verlaten, wordt steeds getracht in functie van hun mogelijkheden werk te zoeken voor hen

Bewerkstelligen van hun onschendbaarheid als kind en jonge volwassene

 

Facilitieiten die uitdrukkelijk worden voorzien

 

Dagelijkse voeding, raadgeving- en overlegorgaan, medische opvang, formeel onderwijs, basisgeletterdheid, beroepstraining, theater spelen en andere creativiteitsmogelijkheden zoals muziek, dans, artistieke workshops, rehabilitatie, voorzien van producten voor verzorging en hygiëne, toiletbenodigdheden, sportactiviteiten, computer training, culturele uitstappen, ontspanningsmogelijkheden

 

Onderwijs:

 

Primaire doelstelling is te voorzien in en te verzekeren van functionele geletterdheid aan alle kinderen die op een geregelde basis in het project aanwezig zijn.

Maandelijkse evaluatie van alle kinderen door de groep van de "social workers" op basis van de doelen die de kinderen voor zichzelf gesteld hebben.

Voor de projectkinderen die verder studeren wordt voorzien in de syllabi die noodzakelijk zijn hiervoor en door de respectievelijke school werd bepaald. Voor de werkende kinderen zijn er de aangepaste avondklassen.

 

Medisch en gezondheidsprogramma

 

Geregeld medisch onderzoek en behandeling

Gezondheidseducatie

Dienst die kinderen eventueel kan doorverwijzen

Psychologische opvang : individueel en in groep

Specifieke doelprogramma's voorkomen en behandeling TBC, HIV en AIDS en drugproblematiek

Gratis medicatie en toiletbenodigdheden

Aangepaste voeding voor zieke kinderen

Kinderziektebestrijding; eerste hulp; hospitaalfaciliteiten; gezinsplanning

 

Cruciale praktijkgerichte doelstellingen

 

Beroepsopleiding

Genereren van een inkomen

Jobplaatsing

Ontwikkeling spaarschema

Repatriëring

Recreatie en sport

Gemeenschapseducatie en -participatie

 

 

Over onze waarden gesproken

Vrijzinnig humanistische waarden zijn voor ons van zeer groot belang. Naar best vermogen proberen we ze na te leven en uit te dragen.

 

Vrijheid van gedachte, solidariteit, respect voor de mensenrechten, afdwingbaarheid van beginselverklaringen en wetgeving, morele integriteit, autonomie van het individu, en vrij onderzoek voeren de boventoon.

 

Ook het zwerf- en straatkinderenproject in Bombay hecht veel belang aan waarden waarin wij ons kunnen vinden.

Een waardelijstje :


Kinderrechten en mensenrechten krijgen de volle aandacht :


bijzondere klemtoon op vrijheid van meningsuiting en gedachte, geweten en filosofische overtuiging
het recht op een eigen keuze
aanmoedigen van een maatschappelijk bewustzijn
leren beseffen van een fysische en morele onschendbaarheid
verwerpen van het kastenstelsel
stimuleren van verdraagzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid
sociale gelijkberechtiging van jongens en meisjes
bescherming van de identiteit
autonomie en integriteit van het individu
geen enkele filosofische bevooroordeeldheid : de kinderen staan centraal
vrije keuze

 

Vrouwen- en meisjesrechten krijgen bijzondere aandacht :


de betekenis van het vrouw - zijn en haar onafhankelijkheid en autonoom lid met gelijke rechten
voorbehoedmiddelen en psychologische begeleiding bij een mogelijke zwangerschapsonderbreking
gebruik van het condoom ter voorkoming van aids
autonomie wordt gestimuleerd door het zoeken naar werk voor de meisjes en hun gelijkwaardige kansen te geven naar onderwijs => maatschappelijke onafhankelijkheid stimuleren
programma's voor gezinsplanning

 

Doelstellingen

Daarom zijn dit de belangrijkste doelstellingen van Wereldkids:

 

De herinrichting en uitbouw van de grote slaapzaal zodat er meer meisjes in het nachtonderkomen kunnen verblijven (zie ook verder : nachtonderkomen)

Vernieuwing van de keukeninfrastructuur en de sanitaire voorzieningen in de twee dagcentra

Lager onderwijs voor alle kinderen (schoolbenodigdheden, uniform, inhaallessen, enz.)

De kinderen aansluitend stimuleren een beroep aan te leren of verder te studeren

Nazorg voor onderwijs en begeleiding: voorzien van een leraar in het centrum zelf en getrainde sociaal werksters om (school)achterstanden weg te werken

Bevorderen van onze solidariteit en vriendschap met de kinderen van het Project

 

WERELDKIDS: Verre Vrienden voor het leven!

Introductie

Wereldkids


WERELDKIDS is een project van leerlingen van niet-confessionele zedenleer. Wereldkids zet zich in voor zwerf- en straatkinderen uit Mumbai (Bombay) in India.

Wij WERELDKIDS willen deze straat- en zwerfkinderen helpen een nieuwe toekomst op te bouwen: